Blog

Geïnteresseerde veehouders gezocht voor project om zelf effect erfafspoeling te meten

Projecten LTO Noord is op zoek naar veehouders in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe (in het gebied Gelderse Vallei en Eemland) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (in het gebied Kromme Rijngebied, Langbroekerwetering en Eiland van Schalkwijk), die inzicht willen krijgen in het effect van de erfafspoeling van hun eigen bedrijf op de oppervlaktewaterkwaliteit…
Lees meer

Agrarische sector klaarstomen voor de volgende stap klimaatreductie

Klimaat is een hot item. En dat is niet zo gek, als je bedenkt dat in 2015 met het klimaatakkoord in Parijs ambitieuze doelen zijn gesteld om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Voorzitter Marc Calon van LTO Nederland sprak zich hier al duidelijk over uit in zijn opiniestuk in oktober in dagblad Trouw. ‘Als we…
Lees meer

Verbinder helpt kennisvragen melkveehouderij op te lossen

Het bij elkaar brengen van de vraag  en het aanbod van kennis in de melkveehouderij. Dat is vooral wat gebeurt in project ‘Leven Lang Leren Melkveehouderij’. Elsbeth Veltink van Projecten LTO Noord vervult sinds afgelopen voorjaar de rol van verbinder in het project. Wat doet ze als verbinder? ‘Het afgelopen half jaar heb ik veel…
Lees meer

Bodem als basis van een gezond bestaan

Wij zijn uit aarde gemaakt en dat is letterlijk zo. Alles wat je eet en drinkt, komt uit de grond. Ons lichaam is opgebouwd uit voedsel en zo bestaan we eigenlijk uit aarde, althans het stoffelijke deel van ons. De bodem voor ons voedsel is dus van levensbelang voor onze gezondheid. En gelukkig krijgt de…
Lees meer